What is the LED ??

What is the LED ??

 LED หรือเรียกว่า ได้โอตเปล่งแสง คงจะคุ้นหูกันมามากพอสมควร เนื่องจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นไปทุกๆวัน ได้เริ่มการผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ ที่มีส่วนประกอบของ LED มากขึ้น เนื่องจาก หลายๆประเทศให้ความสำคัญกับคำว่า ประหยัดพลังงาน มากขึ้น โดยที่คุ้นๆหูกัน ก็จะเป็นจำพวก TV LED,หลอดไฟ LED, ไฟ LED ที่ตู้ปลา, ไฟฉาย LED เป็นต้น แต่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มี LED เป็นส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีราคาแพงกว่า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ แต่ที่เห็นหลักๆ และเริ่มมีการใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็จะเป็นหลอดไฟ หรือ อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง โดยอ้างอิงได้จาก ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการสั่งให้ห้ามให้ใช้หลอดไฟแบบเก่า หรือหลอดไส้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากหลอดไส้ หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นั้นเริ่มจะมีข้อเสียที่มากกว่าหลอดไฟ LED  

Share this post