Careers

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กรอกข้อมูล ดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ชื่อร้านค้า
  • ที่ตั้งร้านค้า อำเภอ/เขต และจังหวัด
  • หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดถ้ามี

สมัครงาน

  • ประกาศตำแหน่งงานได้ (ภาพ + เนื้อหา)
  • กดสมัครได้ตามนี้
  • โทรศัพท์หา HR
  • e-mail หา HR