ขอใบเสนอราคา

กรอกข้อมูลดังนี้

  • ชื่อ – นามสกุลผู้ขอใบเสนอราคา*
  • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ*
  • ออกใบเสนอราคาในนามบริษัท กรุณาระบุชื่อบริษัท
  • ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสนอราคา
  • รายละเอียดปั๊มน้ำที่สนใจสั่ง หากไม่ทราบกรุณาระบุรายละเอียดของสถานที่ที่จะทำไปใช้ติดตั้ง
  • E-mail หรือ Line ที่ให้ส่งใบเสนอราคา*


หรือ

เลือกไปแชทกับเรา หรือโทรหาเรา