ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อแล้วจะเข้าหน้านี้ด้วย QR code
และต้องการเก็บข้อมูลดังนี้

 1. ชื่อ-สกุล
 2. เบอร์โทรศัพท์ 
 3. ที่อยู่
 4. ชื่อร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า 
 5. จังหวัดที่ซื้อสินค้า
 6. วันที่ซื้อ
 7. สินค้าที่ซื้อ
  • ปั๊มน้ำ
  • เครื่องมือ เครื่องใช้สนามหญ้า
  • เครื่องทำความสะอาด

   

 8. รุ่นที่ซื้อ

1. แสดงเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และกดรับทราบ
2. อนุญาตให้ทางบริษัทแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดซ่อมบำรุง
3. ก่อนลูกค้ากดส่งข้อมูลให้แสดงข้อมูลที่กรอกและยืนยันก่อนส่งข้อมูล